Selecţiei ocuparea posturilor în cadrul proiectului „Educație outdoor...

Nr. 20/14.03.2023

ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI

în calitate de partener,anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului

Educație outdoor prin activități integrate pentru formarea competențelor de viață

Cod SMIS 2014+: 153449

  1. INFORMAȚII PROIECT

ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI, în calitate de partener, în parteneriat cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU" IAŞI și ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" Târgu Frumos, implementează proiectul „Educație outdoor prin activități integrate pentru formarea competențelor de viață”, Cod SMIS 2014+: 153449, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general este Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 480 de elevi aparținând preponderent grupurilor vulnerabile din mediul rural și cu risc educațional ridicat din mediul urban, din care minim 50 sunt de etnie romă din comunitățile rurale dezavantajate socio-economic aferente UAT Focuri, județul Iași și îmbunătățirea competențelor pentru 40 de cadre didactice din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

 

pdfANUNT_ANGAJARE_limba_romana-m.pdf

 

pdfANUNT_ANGAJARE_limba_romana-m.pdf