Selecţie posturi administrative proiect „Educație outdoor..."

Nr. 188/15.12.2022 - pdfANUNT_ANGAJARE_ADMINISTRATIV_ETAPA_2.pdf

ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI
în calitate de Beneficiar, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor administrative în cadrul proiectului 
„Educație outdoor prin activități integrate pentru formarea competențelor de viață”
Cod SMIS 2014+: 153449

Informatii oficiale proiect https://pocu.scis.ro

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Până la sfârșitul proiectului, cel puțin 130 de persoane (din care 120 elevi preponderent vulnerabili și în risc educațional și 10 de cadre didactice) vor fi incluse în registrul de grup țintă al proiectului și vor beneficia de informare constantă cu privire la derularea activităților;

  2. Până la sfârșitul proiectului, 120 de elevi preponderent vulnerabili vor participa la activitățile unuia dintre cele șase cluburi tematice organizate în regim outdoor pentru nivelul de învățământ primar și gimnazial: (1) Clubul de drumeții, (2) Clubul ARTS & CRAFTS, (3) Clubul de științe ale vieții, (4) Clubul sportivilor, (5) Clubul de lectură Poveștile fermecate și (6) Clubul de fotografie.

  3. Până la sfârșitul proiectului, 10 de cadre didactice vor avea cunoștințe și abilități îmbunătățite în domeniul educației outdoor prin perfecționarea profesională specializată ca urmare a participării la cursueile de formare acreditată „Dezvoltarea competențelor prin activități în aer liber” și “Managementul strategiilor nonformale în educație”cu o durată de 42 de ore și respectiv 89 de ore, din care 36 de cadre didactice vor fi certificate.

Informatii oficiale proiect https://pocu.scis.ro