Şcoală

Despre institutie

Școala Profesională Focuri

Misiune

Școala Profesională Focuri în parteneriat cu comunitatea locală iși propune să ofere șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societați democratice, prin formarea unor comportamente si atitudini responsabile față de ei și față de comunitate. Școala trebuie să devină o unitate model în educarea tinerei generații, să mențină statutul de adevărat lăcaș de cultură, unde se formează tineri cu o pregătire temeinică în domeniile,,Industrie textilă și pielărie’’, ,,Agricultură’’și Alimentație publică.

 

Scop

Școala Profesională Focuri urmăreşte:
• Să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui copil.
• Să creeze un climat de muncă şi de invățare care să fie stimulativ pentru toți copiii.
• Să dea sens încrederii si aspirațiilor elevilor .
• Să furnizeze părinților siguranţa, că atat preșcolarii cât și școlarii trăiesc și învaţă într-un cadru sigur,deprind libera cooperare cu ceilalți şi sunt pregătiți pentru o formare profesională de calitate.
• Să ofere comunității modele de tineri apți să se integreze cu succes în sistemul de învăţământ profesional și în viața comunității.

 

   Acest website este in construcţie, momentan sunt secţiuni ce nu au conţinut actualizat !  

 Ne cerem scuze de inconvenient, vă rugăm sa reveniţi ! 

Website-ul vechi este disponibil la adresa click jos

>> vechi.samfocuri.ro  <<