Sustenabilitate,,Împreună pentru copii” sem.al II-lea, an școlar 2016/2017.Activitate non formala cu copiii ,,Ecologie” coordonator, prof.Dumitriu Petru, gr.2 Liceul Tehnologic Focuri